Bokföring . Redovisningar . Bokslut . Deklaration . Administration

Våra tjänster inom ekonomi och redovisning omfattar allt från löpande bokföring och redovisningar till bokslut och deklaration, enligt gällande lagar och god redovisningssed. Vi samarbetar med ledande revisionsbyråer och kan också erbjuda mera kvalificerade tjänster. Är ditt företag ett aktiebolag och vill ha revisor kan vi förmedla en sådan kontakt.


Du får hjälp med att utforma dina bokförings- och ekonomirutiner, så att du får en enklare vardag. En del vill ha hjälp med allt och andra vill endast ha hjälp med t ex löpande bokföring och deklaration. Vad vårt uppdrag ska innehålla bestämmer vi tillsammans med dig.

 
Vi kan också vara ditt bollplank som stöttar och hjälper dig i din affärsutveckling.

Nedan finner du exempel på tjänster vi kan erbjuda

 

 • Bokföring
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontror
 • Moms- och skatteredovisning
 • Löneadministration
 • Budget
 • Periodbokslut
 • Årsbokslut och årsredovisningar
 • Deklarationer
 • Företagsekonomisk rådgivning
 • Budget
 • Periodbokslut
 • Årsbokslut och årsredovisningar
 • Deklarationer
 • Företagsekonomisk rådgivning
 • Analyser

Följ oss på Facebook